16 Januari 2009

Hakikat Tasauf-Bab 1(Fungsi Tasauf ii)

Taman Tasauf 

3.Pendapat Para Ulamak.

Menurut para ulama,penyakit hati termasuk dosa besar yang memerlukan taubat tersendiri.Penulis kitab Jauharah at-Tauhid menyatakan hal tersebut dalam syairnya,

perintahkanlah kepada kebaikan dan hindarilah adu domba, gibah dan semua sifat tercela,seperti ujub,angkuh,dan penyakit dengki, juga seperti riyak dan gemar berdebat.

Al-Bajuri,pensyarah Jauharah at-tauhid ,mengatakan bahawa yang dimaksudkan oleh penulis  dengan sifat-sifat tercela adalah semua sifat yang tercela yang dilarang oleh syariat.Hanya saja,penulis menyebut bebrapa sifat secara spesifik untuk memberi tekanan terhadap penyakit-penyakit hati tersebut. Adanya penyakit-penyakit tersebut di dalam penampilan yang baik ibarat pakaian yang bagus dipakaikan pada tubuh yang penuh dengan kotoran.

Dalam Hasyiyah nya,Ibnu Abidin menyatakan bahawa hukum mengetahui sifat ikhlas,ujub,dengki,bangga diri adalah fardhu ain. Begitu juga halnya hukum mengetahui penyakit-penyakit hati yang lainnya,seperti sombong,rakus,dendam,tamak,benci,bakhil,angkuh, khianat,menipu,kejam,panjang angan-angan dan lain-lainnya.  

Hukum menghilangkan semua penyakit hati adalah fardhu ain.     Dan hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengetahui batasan,penyebab,tanda-tanda dan cara-cara mengubatinya. Barangsiapa tidak mengetahui satu kejahatan,maka dia akan terjerumus ke dalamnya.

Dalam buku Al-Hidayah Al-Ala ‘Iyyah,Allaudin Abidin menyatakan bahawa teks-teks dan pandangan para ulamak saling memperkuatkan untuk mengharamkan dengki,menghina, berbuat jahat,angkuh,ujub,bangga diri,kemunafikan,dan perbuatan- perbuatan hati yang tercela dan lain-lainnya.Telinga,mata, dan hati akan diminta di pertanggungjawabkan di akhirat atas perbuatan yang berada di bawah kehendak manusia.

Dari Kitab Hakikat Tasauf (Syaikh Abdul Qadir Isa)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan